ОТВОРЕН ДЕН ВО ОУ ЕЛПИДА КАРАМАНДИ

ОТВОРЕН ДЕН ВО ОУ ЕЛПИДА КАРАМАНДИ

Со здрава храна до поздрав начин на исхрана на учениците.  Со оваа цел, а по иницијатива на директорот на училиштето беше организиран Отворен ден во ОУ Елпида Караманди.  Отворениот ден беше организиран во сите одделенија, а целта беше учениците да се мотивираат да внесат здрав начин на исхрана во своето секојдневие.