ЧЕТВРТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ПЕЛАГОНИСКИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН

ЧЕТВРТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ПЕЛАГОНИСКИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН

Во општина Битола денеска се одржа четвртата седница на Советот на Пелагонискиот плански регион. На седницата беше разгледан годишниот финансиски план на центарот и беше донесена одлука за приоритетна листа на регионалните проекти. Околу 150 000 евра кои се доделуваат на центарот ќе бидат доделени на 3 општини кои според критериум на финансиска состојба им беа доделени на Ресен, Кривогаштани и Демир Хисар.