28-та традицинална погранична средба на етничките Македонци протерани од Грција

28-та традицинална погранична средба на етничките Македонци протерани од Грција

Во организација на Заедницата на организациите на етничките Македонци протерани од Грција, Се одржа 28-та традицинална погранична средба.