ГРАДОНАЧАЛНИКОТ ТАЛЕСКИ НАЈУСПЕШЕН ПОЛИТИЧАР ЗА 2010 ГОД СПОРЕД ГЛЕДАЧИТЕ НА ТВ ОРБИС

ГРАДОНАЧАЛНИКОТ ТАЛЕСКИ НАЈУСПЕШЕН ПОЛИТИЧАР ЗА 2010 ГОД СПОРЕД ГЛЕДАЧИТЕ НА ТВ ОРБИС

Во организација на ТВ Орбис беа прогласени најуспешните за 2010 во повеќе категории од приватниот сектор и државните институции.
Меѓу најуспешните по трет пат гледачите на ТВ Орбис го прогласија Градоначалникот Талески за најуспешен политичар за 2010 како резултата на неговото залагање за развој на Битола во најградски град и успешно реализираните проекти во 2010год.  во делот на инфраструктурата, економскиот и културниот развој на градот.