ИЗЛОЖБА НА ТЕМА „ПОЛСКАТА КНИЖЕВНОСТ ВО МИНАТОТО И ДЕНЕС“

ИЗЛОЖБА НА ТЕМА „ПОЛСКАТА КНИЖЕВНОСТ ВО МИНАТОТО И ДЕНЕС“

Во организација на Националаната установа Универзитетска библиотека „Св.Климент Охридски“ се организира изложба за полската книжевност  во минатото и денес . Изложбата ја отвори Градоначалникот Владимир Талески.