СРЕДБА СО Г-ДИН ЛУК СИМПКИНС, ЧЛЕН НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА ВО АВСТРАЛИСКИОТ ПАРЛАМЕНТ ЗА ПРИЈАТЕЛСТВО И СОРАБОТКА СО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СРЕДБА СО Г-ДИН ЛУК СИМПКИНС, ЧЛЕН НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА ВО АВСТРАЛИСКИОТ ПАРЛАМЕНТ ЗА ПРИЈАТЕЛСТВО И СОРАБОТКА СО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Градоначалникот Талески оствари средба со г-дин Лук Симпкинс, член на Парламентарната група во Австралискиот парламент за пријателство и соработка со Република Македонија.