ПРИЕМ НА ЕКСПЕРТИ ЗА ХОЛОКАУСТОТ ОД САД ИЗРАЕЛ

ПРИЕМ НА ЕКСПЕРТИ ЗА ХОЛОКАУСТОТ ОД САД ИЗРАЕЛ

Градоначалникот прими во посета на група меѓународни експерти од Соединетите Американски Држави и Израел кои се членки на ITF, организација која се занимава со чување на споменот, образованието и истражувањето на холокаустот.