МИНИСТЕРОТ БЕЗ РЕСОР НЕЖДАТ МУСТАФА ВО ПОСЕТА НА БИТОЛА

МИНИСТЕРОТ БЕЗ РЕСОР НЕЖДАТ МУСТАФА ВО ПОСЕТА НА БИТОЛА

Министерот без ресор Неждат Мустафа оствари работна средба со Градоначалникот Талески , на која се разговараше за тековните активностите околу подобрување на условите за живот на ромското населени во населбата Баир.
Исто така  беа на лице место да видат како се одвиваат активностите околу изградба на Ободниот канал во населба Баир, проект за кој дел од средствата се обезбедени од Владата на РМ.