МИНИСТЕРОТ ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ ГЛИГОР ТАШКОВИЌ ВО ПОСЕТА НА БИТОЛА

МИНИСТЕРОТ ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ ГЛИГОР ТАШКОВИЌ ВО ПОСЕТА НА БИТОЛА

Во присуство на Градоначалникот Талески и Директорот на Гимназијата „Ј:Б.Тито“ Кире Печалев, Министерот за странски инвестиции Глигор Ташковиќ донираше книги за Гимназијата.