ПОСЕТА НА СЛУЖБАТА ЗА УРГЕНТНА МЕДИЦИНА

ПОСЕТА НА СЛУЖБАТА ЗА УРГЕНТНА МЕДИЦИНА

   Градоначалникот ја посети дежурната екипа во Службата за ургентна медицина која дежураше за новогодишната ноќ. Оттаму беше информиран дека ноќта во Битола поминала мирно.