ПЕЛАГОНИСКИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН СТАНА ЧЛЕН НА СОБРАНИЕТО НА ЕВРОПСКИ РЕГИОНИ

ПЕЛАГОНИСКИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН СТАНА ЧЛЕН НА СОБРАНИЕТО НА ЕВРОПСКИ РЕГИОНИ

Пелагонискиот плански регион од неодамна стана членка на Собранието на Европски регион. Ова е голема можност за Пелагонискиот регион со тоа што Градоначалникот Талески ќе присуствува на  состаноците на Комисиите и пленарните седници на Собранието на Европски региони и ќе ги пренесува искуствата од другите региони. Со ова се овозможува дирекна комуникација и размена на искуства со европските региони.