ДЕФИЛЕ ПО ПОВОД ПРОМОЦИЈА НА РАТИФИКАЦИЈАТА И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА КОНВЕНЦИЈАТА НА ОН ЗА ПРАВАТ НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ

ДЕФИЛЕ ПО ПОВОД ПРОМОЦИЈА НА РАТИФИКАЦИЈАТА И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА КОНВЕНЦИЈАТА НА ОН ЗА ПРАВАТ НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ

Во присуство на Градоначалникот Талески, Амбасадорот на ЕУ НЕ Ерван Фуере, а во огранизација на Меѓуопштинското здружени на телесно инвалидизирани лица  на Општините Битола, Демир Хисар и Ресен и Гаус Институтот се одржа дефиле на инвалидизираните лица на плоштадот Магнолија.
Присутните ги поздрави Градоначалникот Талески и НЕ Фуере, кои го предводеа дефилето по Широк сокак.
Проектот се реализира со финансиска подршка на ЕУ а  покрај промоцијат  и имплемаентација на Конвенцијата на ОН за прават на лицата со инвалидност  се постигна и зајакнување на капацитетот на невладините организации на лицата со инвалидност, лобирање кај народните власти за ратификување на конвенцијата како и подигање на јавната свест за лицата со инвалидност за нивните потреби.