СОСТАНОК НА СОВЕТОТ НА ГРАДОНАЧАЛНИЦИ НА ПЕЛАГОНИСКИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН

СОСТАНОК НА СОВЕТОТ НА ГРАДОНАЧАЛНИЦИ НА ПЕЛАГОНИСКИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН

 

   Градоначалниците на Пелагонискиот плански регион оддржа состанок  кој го водеше претседателот на Советот  Градоначалникот Талески.
На состанокот  се разговараше околу приоритетните проекти и активности на регионот за 2010 год, кои ќе бидат дел од  Акционен план кој наскоро ќе биде објавен.