ПРЕМИЕРОТ НИКОЛА ГРУЕВСКИ ВО РЕК БИТОЛА СВЕЧАНО ГО ПУШТИ НОВИОТ БАГЕР

ПРЕМИЕРОТ НИКОЛА ГРУЕВСКИ ВО РЕК БИТОЛА СВЕЧАНО ГО ПУШТИ НОВИОТ БАГЕР

 

   Во присуство на Премиерот Никола Груевски, директорот на ЕЛЕМ- Влатко Чинговски, комплетниот менаџерски тим на РЕК Битола, Градоначалникот на  Битола Владимир Талески , пратеници, Владиката Петар и многу други.беа пуштени подинските слоеви од рудникот, кои ќе значат продолжување на работниот век на РЕК Битола. Исто така бепе пуштен и  новиот багер СР 1050, со огромни димензии и со тежина од 1200 тони.