60 ГОД. ОД ПОСТОЕЊЕТО НА ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА СО ОШТЕТЕН СЛУХ „КОЧО РАЦИН“

60 ГОД. ОД ПОСТОЕЊЕТО НА ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА СО ОШТЕТЕН СЛУХ „КОЧО РАЦИН“

 

   Заводот во присуство на  Градоначалникот Талески и гости од државата и  Балканот одржа свечана академија во Центарот за култура, на која штитениците на заводот приредија богата приредба.Исто така беше организиран отворен ден на кој  беа презентирани  бројни  активности: изложби, спортски активности, фолклорни настапи и друго.
Јубилејот продолжи со меѓународна конференција на која се презентираа  90 стручни трудови.