Градоначалникот го прими заменикот претседател на управниот одбор на ЕВН Г Карл Хајц Грасман

Градоначалникот го прими заменикот претседател на управниот одбор на ЕВН Г Карл Хајц Грасман

Градоначалникот го прими заменикот претседател на управниот одбор на ЕВН Г Карл Хајц Грасман