ЧЕСТВУВАЊЕ ПО ПОВОД 67 ГОДИНИ ОД ДЕПОРТАЦИЈАТА НА БИТОЛСКИТЕ ЕВРЕИ ВО ЛОГОРОТ НА СМРТТА – ТРЕБЛИНКА