ТРАДИЦИОНАЛЕН ПРИЕМ НА ПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ НА УРБАНИТЕ И РУРАЛНИТЕ СРЕДИНИ

ТРАДИЦИОНАЛЕН ПРИЕМ НА ПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ НА УРБАНИТЕ И РУРАЛНИТЕ СРЕДИНИ

По повод Новата година Градоначалникот Талески организира прием на претседателите на урбаните и месни заедници. На приемот имаа можност да ги слушнат досега реализираните проекти како и идните проекти кои општината ќе ги реализиира.