ПРОДАДЕНИ УШТЕ 12 ПАРЦЕЛИ ВО ИНДУСТРИСКАТА ЗОНА „ЖАБЕНИ”

ПРОДАДЕНИ УШТЕ 12 ПАРЦЕЛИ ВО ИНДУСТРИСКАТА ЗОНА „ЖАБЕНИ”

На последната електронска лицитација за продажба на парцели во ИЗ „Жабени“ јавија 12 нови инвеститори кои купија 16 парцели, од кои 15 за индустрија и една комерцијална. После оние 29 парцели од првите наддавања, сега имавме нова продажба, со што е продадено земјиште во површина од над 9 хектари.

Во исто време е во тек и објавата за продажба на парцели во поранешната касарна и тоа  за деловни објекти и парцели за индивидуални куќи.

Со досегашните и идни инвестиции во Битола се очекува значајно подобрување на економската и социјалната слика во градот.