Пролетната акција продолжи и во с. Буково

Пролетната акција продолжи и во с. Буково

 

   Во рамките на пролетната акција НЕКА БИДЕ ЧИСТО беше опфатено и с.Буково при што со поддршка на локалното население и Општина Битола се расчисти патот Битола -Брусничка населба -Буково . Беа исчистени одводните канали покрај патот во должина од 250 метри.