ПРОМОЦИЈА НА ФОТОГРАФИИ НА ЧЛЕНОВИ НА МАНУ – ПОРАНЕШНИ УЧЕНИЦИ НА ГИМНАЗИЈАТА

ПРОМОЦИЈА НА ФОТОГРАФИИ НА ЧЛЕНОВИ НА МАНУ – ПОРАНЕШНИ УЧЕНИЦИ НА ГИМНАЗИЈАТА

Во холот на Гимназијата „Ј.Б.Тито“ на свечан начин беа промовирани 13 фотографии –портрети на членови на академијата – поранешни ученици на Гимназијата „Ј.Б.Тито“ и Земјоделското училиште во Битола
Присутните ги поздрави Градоначалникот Талески кој со  задоволство го поздрави настанот кој е од големо значење за нашиот град.