БИТ ФЕСТ 2009 – ПРОМОЦИЈА НА КНИГАТА 60 ГОДИНИ ОД ПРОГОНОТ НА МАКЕДОНЦИТЕ ОД ЕГЕЈСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА