РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СПОРТСКАТА САЛА

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СПОРТСКАТА САЛА

Градоначалникот Талески во посета на спортската сала во која е во тек реновирање на самата сала со промена на паркетот и столчињата за публиката , како и реновирање на соблекувалните и собата за прес центар. Средствата се обезбедени од општината како и спонзорство од повеќе фирми.Со оваа реконструкција битолската спортска сала ќе добие современи услови кои ќе овозможат реализација и на меѓународни спортски настани.