Промоција на Националната Стратегија за млади на РМ

Промоција на Националната Стратегија за млади на РМ

 

   Во организација на Коалицијата за младински организации „Младите СЕГА“ се одржа јавна трибина за промоција на Националната стратегија за млади како дел од Кампањата за поттикнување на имплементацијата на Националната стратегија за млади на РМ. На дебата свое обраќање имаше Претседателката на Советот Лилјана Кузмановска коja даде поддршка на националанта стратегија.