ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА РАМНОМЕРЕН РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ

ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА РАМНОМЕРЕН РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ

  

   Во присуство на Градоначалниците, Претседателите на Совет на општините од Пелагонискиот регион, советниците и одделенијата за локален економски развој, Министерот Зоран Коњановски го презентираше Законот за рамномерен регионален развој.  Закон произлезе од Министерството за локална самоуправа и Германското друштво за техничка соработка и ќе создаде услови за водење на политика на регионален развој, што има за цел да го поттикне рамномерниот развој на државата.