Протокол за соработка со Топлификација

Протокол за соработка со Топлификација

 

    Општина Битола потпиша протокол за соработка со Топлификација -Битола со кој се дефинираат условите за централно греење во реонот од Гимназијата 2Јосип Броз Тито“ до Здравствениот дом, северно од р.Драгор. Општината учествува во овој проект со 50 000 евра наменети за парноводот додека топланата ќе ја изгради Топлификација.