4 НОЕМВРИ- ИЗЛОЖБА НА РАКОТВОРБИ ОД НЕЛИ ПАНОВА

4 НОЕМВРИ- ИЗЛОЖБА НА РАКОТВОРБИ ОД НЕЛИ ПАНОВА

 

   Во рамките на програмата за обележување на Денот на ослободувањето на Битола  се одржа иложба на ракотворби од Нели Панова на платото пред „Магазата“. Изложбата која е од продажен карактер беше во организација на ЗУР Македонски ракотворби.