КОНСТИТУИРАЊЕ НА НОВИОТ СОВЕТ ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА ПЕЛАГОНИСКИОТ РЕГИОН

КОНСТИТУИРАЊЕ НА НОВИОТ СОВЕТ ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА ПЕЛАГОНИСКИОТ РЕГИОН

 

   Во кабинетот на Градоначалникот Талески  се одржа седница на Советот за регионален совет на која на новите градоначалници од пелагонискиот регион им се презентира програмата на советот и идните активности.