СЕ РЕКОНСТРУИРА ДРВЕНОТО МОВЧЕ НА РЕКАТА ДРАГОР

СЕ РЕКОНСТРУИРА ДРВЕНОТО МОВЧЕ НА РЕКАТА ДРАГОР

 

Дрвеното мовче кое се наоѓа под големиот мост во близина на Безистенот долго време се наоѓаше во многу лоша состојба. Деновиве изведувачот ангажиран од Општина Битола започна со неговата реконструкција, а во изминатиот период извршена е комплетна замена на старите со нови штици. Комплетната реконструкција вклучува и поставување на нова ограда, а активностите ќе бидат завршени до крајот на оваа седмица.
Покрај овој мост во изминатиот период извршено е уредување и на пешачкиот мост кај Гимназијата Јосип Броз Тито, како и на пешачкиот мост пред Средното музичко училиште.
Покрај уредувањето и реконструкцијата на овие мостови во идниот период ќе се изврши и редизајнирање на мостовите на реката Драгор за што веќе се изготвени три проекти.