Целосно реконструиран болничкиот дел од зградата на Заводот за деца со оштетен слух, глас и говор

Целосно реконструиран болничкиот дел од зградата на Заводот за деца со оштетен слух, глас и говор

 

 

   Градоначалникот Талески и Министерот за здравство Имер Селмани ја  пуштија во употреба  целосно реконструираната зграда на Заводот за деца со оштетен слух, глас и говор – болнички дел. Проектот се реализира со поддршка на општината која учествуваше во финансискиот дел со 450.000,00 ден и Министерството за финансии со 4.498.000,00 ден. Проектот е дел од социјалната програма на Проектот за развој на општините.