РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦИТЕ ВО БИТОЛА

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦИТЕ ВО БИТОЛА

Градоначалникот Талески  во посета на улицата „Јоаким Крчовски“ која во моментот се реконструира се поставува нова канализација  290 метри. Следна е улицата „Танко“ со околу 190 метри канализација. Реконструкцијата на двете улици е во вредност од  10 милиони денари.  До крајот на месецот се очекува да заврши втората фаза од проектот кај Довлеџик.
Градоначалникот ги најави и следните улици кои ќе се реконструираат Иван Милутиновиќ и  Васко Карангелевски  за кои е распишан тендер.