НОВ ЛИК НА ВЛЕЗОТ НА БИТОЛА ОД РЕСЕН

НОВ ЛИК НА ВЛЕЗОТ НА БИТОЛА ОД РЕСЕН

Општина Битола и ЈП Нискоградба интензивно работат кај Педагошкиот факултет во Битола, од потегот кај дирекцијата на Нискоградба до почетокот на населбата Довлеџик, се гребе асвалтот, се проширува коловозот и се подготвува теренот за кружниот тек.

Улицата  е во должина на 13 метра , ќе има пешачки патеки, велосипедска патека четири ленти по два тоа се 75 метра, и се менува инфраструктурата.

Парите во вредност од 30 милиони ден се обезбедени  од Лук Оил
Инаку изведувач и носител на проектот е Нискоградба, проектот предвидува реконструкција на велзот од кај Ресен од Лук Оил до Нискоградба.