ОТВОРЕН ДЕВЕТИОТ КОНЗУЛАТ ВО БИТОЛА НА Р.РОМАНИЈА

ОТВОРЕН ДЕВЕТИОТ КОНЗУЛАТ ВО БИТОЛА НА Р.РОМАНИЈА

 

   Во присуство на НЕ Констатинеску –Амбасадор на Р.Романија во РМ  и Градоначалникот Талески  беше отворен почесен конзулат на Р.Романија во Битола. За почесен конзул е назначен Александру Мамакис.