MИНСТЕРОТ БЕЗ РЕСОР НЕЖДЕТ МУСТАФА ВО РАБОТНА ПОСЕТА НА БИТОЛА

MИНСТЕРОТ БЕЗ РЕСОР НЕЖДЕТ МУСТАФА ВО РАБОТНА ПОСЕТА НА БИТОЛА

 

   Градоначалникот Талески заедно со Градоначалникот на Кичево и претставници на општина Струмица и Прилеп оддржа работна средба со Министерот без ресор Неждет Мустафа, координатор на Декадата  за вклучување на Ромите 2005-2015.
   Целта на средбата беше договарање за реализација на проекти за Ромите  во 2009 година во делот на домување, образование, здравство и вработување.
   Општина Битола врз основа на изработената Стратегија за Роми 2006-2010 ќе предложи акционен план за 2009 год.