Отпочна подготовката за изградба на индустриската зона Жабени

Отпочна подготовката за изградба на индустриската зона Жабени

Отпочна подготовката за изградба на индустриската зона Жабени. Просторот се оградува и се работи на водоводна, одводна и електрична инсталација.