Посета на саем во Кожани, Р.Грција

Посета на саем во Кожани, Р.Грција

 

Посета на 22 Саем на комерцијални, индустриски и земјоделски производи во Кожани, Р.Грција.
Во организација на Фондацијата ПРЕДА градоначалниците од Пелагонискиот региона беа во посета на 22 Саем на комерцијални, индустриски и земјоделски производи во Кожани.  Исто така беше посетена  Регионалната Развојна Агенција – ANKO и Регионалната  стопанска комора на Кожани и разговарано за идните можни начини на соработка и помош при аплицирање во фондовите на ЕУ.