ПРОМОТИВНИ ДЕНОВИ НА РЕГИОНИТЕ: „САКАЈ ЈА МАКЕДОНИЈА, УЖИВАЈ ВО СВОЈАТА ТАТКОВИНА“- ПЕЛАГОНИСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН

ПРОМОТИВНИ ДЕНОВИ НА РЕГИОНИТЕ: „САКАЈ ЈА МАКЕДОНИЈА, УЖИВАЈ ВО СВОЈАТА ТАТКОВИНА“- ПЕЛАГОНИСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН

Во организација на ЗЕЛС и Центрите за развој на 8 статистички регион се организира  промоција на регионите во периодот од 8 мај до 26 јуни под мототп „ САКАЈ ЈА МАКЕДОНИЈА, УЖИВАЈ ВО СВОЈАТА ТАТКОВИНА“ на плоштадот „ Македонија“ во Скопје .
Прв да се претстави имаше можност Пелагонискиот регион со своите 9 општини кои им понудија на посетитетлите богата музичо-културна програма.
Присутните ги поздрави  Градоначалникот на Битола Владимир Талески кој е и претседател на Советот за развој на  пелагонискиот плански регион како и Градоначалникот на Град Скопје и Претседател на ЗЕЛС  Коце Трајаноски .