АМБАСАДОРОТ НА Р.СЛОВЕНИЈА ВО ПОСЕТА НА БИТОЛА

АМБАСАДОРОТ НА Р.СЛОВЕНИЈА ВО ПОСЕТА НА БИТОЛА

Градоначалникот Талески оствари протоколарна средба со Амбасадорот на Р Словенија  НЕ Алан Брајан Берганд  и Почесниот конзул на РСловенија во Битола Михајло Мојсов. Се разговараше за понатамошната соработка на  Општина Битола  со РСловенија.