КОНЦЕРТ НА МЕШАНИОТ И МЛАДИНСКИОТ ХОР „СТИВ НАУМОВ“

КОНЦЕРТ НА МЕШАНИОТ И МЛАДИНСКИОТ ХОР „СТИВ НАУМОВ“

 

   Во рамките на „Бит фест 2008“ се одржа  концерт на мешаниот и младинскиот хор „Стив Наумов“.