ЗАПОЧНА ИЗГРАДБАТА НА 78 СОЦИЈАЛНИ СТАНОВИ ВО БИТОЛА

ЗАПОЧНА ИЗГРАДБАТА НА 78 СОЦИЈАЛНИ СТАНОВИ ВО БИТОЛА

 

   Во присуство на Премиерот Никола Груевски, Министерот за информатичко општество Иво Ивановски, Градоначалникот Владимир Талески и директорт на ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор Владимир Бахчовановски беше поставен камен темелник на една од двете социјални згради наменети за деца без родители, за лица приматели на социјална помош и други загрозени категории на граѓани. Зградите се лоцирани во брусничка населба   на површина од 3.600 м2 и ќе бидат издвоени околу 2 милиони евра. Ова е дел од социјалната програма  во предизборното ветување, кое  Владата на РМ продолжува да го исполнува.