Работен состанок со директорите на фирмите задолжени за реализација на Индустриска зона -Жабени и патниот правец од клучката кај Кукуречани до раскрсницата во влезот на градот

Работен состанок со директорите на фирмите задолжени за реализација на Индустриска зона -Жабени и патниот правец од клучката кај Кукуречани до раскрсницата во влезот на градот

 

Работен состанок на Градоначалникот Талески со директорите на  фирмите во градот задолжени за реализација на двата клучни проекти:  Индустриска зона -Жабени и патниот правец од клучката кај Кукуречани до раскрсницата во влезот на градот. За овие два проекти е добиена согласност за реализација и поддршка од страна на Владата на РМ