Градоначалникот Талески имаше работна средба со Премиерот на РМ г-дин Никола Груевски и Мнистри од Владата на РМ

Градоначалникот Талески имаше работна средба со Премиерот на РМ г-дин Никола Груевски и Мнистри од Владата на РМ

 

   Градоначалникот Талески имаше работна средба со Премиерот на РМ г-дин Никола Груевски  и Мнистрите од Владата на РМ: Вице Премиерот г-дин Ставревски, Министерот за финансии г-дин Славевски, Министерот за транспорт и врски г-дин Јанакиевски, Министерот за локална самоуправа г-дин Коњановски, Министерот за внатрешни работи г-ѓа Јанкулоска и г-дин Ивановски – Министер без ресор за развој на информатичкото општество. Се разговараше за идните проекти и инвестиции на општината и поддршката од Владата за нивна реализација.