ИЗБОР НА НАЈДОБРИ СПОРТИСТИ ЗА 2006 ГОДИНА

ИЗБОР НА НАЈДОБРИ СПОРТИСТИ ЗА 2006 ГОДИНА

 

Во организација на Сојузот на спортови –Битола, покровител Градоначалникот Талески беа прогласени  најдобрите  спортисти и најуспешните екипи за 2006 год.  во нашата општина

  • Најдобар спортист Пеце  Котевски – член на Клуб за атлетска гимнастика „Електролукс“
  • Најдобар млад спортист  Александар Соколовски –член на Кугларски клуб „Пелистер“
  • Најдобар странски спортист Бранко Мирковиќ кошаркар на Свислајн –Пелистер
  • Најдобар спортист од Сојузот за спорт и рекреација на инвалиди Вергита Сули

Најуспешни педагози по физичко воспитување

  • Илчо Белџигеровски
  • Антонио Трпковски

Настан на годината

  • Отварање на првото лизгалиште во Битола

Спортски работник

  • Крсте Крстевски