Спортист на годината 2005

Спортист на годината 2005

 

Избор на најдобар спортист на годината за 2005 год. во организација на Сојузот на спортови на Битола