Средба со Министерот за локална самоуправа Зоран Коњановски

Средба со Министерот за локална самоуправа Зоран Коњановски

 

  Министерот за локална самоуправа Зоран Коњановски оствари средба со Градоначалникот  Владимир Талевски, Претседателот на Совет Лилјана  Кузмановска  и со координаторите на советничките групи.
  На средбите  се разговараше  за тековниата  состојба во општината, нејзинотот  функционирање и финансиската стабилност како услов за втората фаза од фискалната децентрализација, како и за заедничките проекти на локалната и централната власт предвидени за годинава.