РАБОТНА СРЕДБА НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ СО ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА БИЗНИС СЕКТОРОТ

РАБОТНА СРЕДБА НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ СО ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА БИЗНИС СЕКТОРОТ

Градоначалникот Талески и претставниците на секторот за локален економски развој  остварија работна средба со бизнис секторот во нашиот град. На средбата се разсговараше за економскиот развој на нашиот град и беа презентирани идните проекти на општината во насока на равој на градот .Бизнис секторот искажа подготвеност да се вклучи во реализацијата на дел од проектите.