Работна средба на Градоначалниците од Битола, Прилеп, Новаци и Могила со Министерот за локална самоуправа г-дин Зоран Коњановски и Заменик министерот за животна средина и просторно планирање Соња Липиткова

Работна средба на Градоначалниците од Битола, Прилеп, Новаци и Могила со Министерот за локална самоуправа г-дин Зоран Коњановски и Заменик министерот за животна средина и просторно планирање Соња Липиткова

 

   Работна средба на Градоначалниците од Битола, Прилеп, Новаци и Могила со Министерот за  локална самоуправа г-дин Зоран Коњановски  и Заменик министерот за животна средина и просторно планирање Соња Липиткова. Се разговараше за можностите за реализација на проекти од областа на животната средина од регионален карактер.