Презентација Странски директни инвестиции

Презентација Странски директни инвестиции

 

Се одржава јавна презентација на тема Странски директни инвестиции и користа од нив. Организатори на презентацијата се Општина Битола, Европската агенција за реконструкција и Агенцијата за странски инвестиции на Р.М. – МакИнвест.
На презентацијата  зборуваа:

  • Градоначалникот Владимир Талески
  • Џорџ Папајанис – Раководител – Европска Агенција за Реконструкција
  • Г-дин Дејвид О Донован – ЕУ експерт за промоција на СДИ, Проект за  СДИ, групација ТДИ – Ирска