ТРИБИНА ЗА ЗАКОНОТ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИТЕ ОБЈЕКТИ

ТРИБИНА ЗА ЗАКОНОТ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИТЕ ОБЈЕКТИ

Во организација на Министерството за транспорт и врски се одржа трибина со граѓаните околу донесувањето на законот за постапување со бесправно изградените објекти. На трибината беа Градоначалникот Талески и Министерот за транспорт и врски Миле Јанакиевски кои дирекно одговараа на прашаната на заинтересираните граѓани.