Тркалезна маса на тема „Творечкото, Уметничко-естетското, урбаното и идеолошкото во споменичното обележје“

Тркалезна маса на тема „Творечкото, Уметничко-естетското, урбаното и идеолошкото во споменичното обележје“

  

   Во малата сала на Завод и Музеј Битола, во организација на Општина Битола, ЗМГ и Творечка Асоцијација Битола се одржа тркалезна маса на тема „Творечкото, Уметничко-естетското, урбаното и идеолошкото во споменичното обележје“. На тркалезната маса свое излагање имаа повеќе стручни лица кои говореа за сите аспекти на спомениците и споменичните обележја во нашиот град.